#1138

Ninja School Online

Cấp độ: 70

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: dao 70 vk6x +10, set 5x 6x ,2 món + 8, 2 món +9, 2 món +10, 3 món +12, siêu xe 5 sao

150,000 ATM
250,000 CARD

Cấp độ: 70

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: dao 70 vk6x +10, set 5x 6x ,2 món + 8, 2 món +9, 2 món +10, 3 món +12, siêu xe 5 sao

Tài khoản liên quan

tiêu 130 vk c14 tinh luyện 5, 1 món...
Cấp độ: 130
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
quạt lv91 set 6x full 8,9 vk11, có...
Cấp độ: 91
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
cung 60 full 9,10 sói lv100
Cấp độ: 60
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
70,000đ
tiêu 86 vk8x +12 đồ ko theo lv, 5 m...
Cấp độ: 86
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
tiêu 59 vk +11, 3 món +9 còn lại fu...
Cấp độ: 59
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
kiếm 69 vk +11 full10 , có siêu xe
Cấp độ: 69
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
xác kiếm 91 gần full 8,9
Cấp độ: 91
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
xác kiếm 91, full 8,9,10,1 món 12
Cấp độ: 91
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
130,000đ