#1147

Ninja School Online

Cấp độ: 130

Sever: Sv5 _ Katana

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 130 vk c14 tinh luyện 5, 1 món 13, 4 món 14, 4 món 12, yoroi tl 5 siêu xe 5sao,1 ty5 yen

1,000,000 ATM
1,666,667 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 130

Sever: Sv5 _ Katana

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 130 vk c14 tinh luyện 5, 1 món 13, 4 món 14, 4 món 12, yoroi tl 5 siêu xe 5sao,1 ty5 yen

Tài khoản liên quan

tiêu 74 vk 7x +9, set 5x full 8 có...
Cấp độ: 74
Sever: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
kiếm 75 vk +9 full 8 15m yên
Cấp độ: 75
Sever: Sv6 - Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
kunai 75 vk 9 full 8 có sói, 21, yê...
Cấp độ: 75
Sever: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ