#1148

Ninja School Online

Cấp độ: 130

Sever: Sv5

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 130 vk +12, 1ty3 yên,1 món 9, 1 món 10,1 món +14,2 món +13, 4 món +12,sói 2sao

700,000 ATM
1,166,667 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 130

Sever: Sv5

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 130 vk +12, 1ty3 yên,1 món 9, 1 món 10,1 món +14,2 món +13, 4 món +12,sói 2sao

Tài khoản liên quan

dao 70 vk6x +10, set 5x 6x ,2 món +...
Cấp độ: 70
Sever: Sv4
Class: Đao
TTGT: Không
150,000đ
quạt 130 vk + 12, 1 món 8, còn lại...
Cấp độ: 130
Sever: Sv5
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
tiêu 130 vk c14 tinh luyện 5, 1 món...
Cấp độ: 130
Sever: Sv5
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu 130 vk +12, 1ty3 yên,1 món 9,...
Cấp độ: 130
Sever: Sv5
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
TIÊU 74, VK + 10, 2 MÓN 10, 1 MÓN 8...
Cấp độ: 74
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
80,000đ