#1811

Ninja School Online

Cấp độ: 59

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 59 vk +11, 3 món +9 còn lại full +11, sói lv 100

200,000 ATM
333,333 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 59

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 59 vk +11, 3 món +9 còn lại full +11, sói lv 100

Tài khoản liên quan

quạt 128, vk 12,1 mon 14, 4 mon 13,...
Cấp độ: 128
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
lv111,njnja kiếm,vk12,quan 14,2mon1...
Cấp độ: 111
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
tiêu 69 vk5x c12, bùa 5x c12, sói v...
Cấp độ: 69
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
quat 70 vk6x + 11 1 món + 12, có xe...
Cấp độ: 70
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
tiêu 74 vk11 đã khảm, 5 món +12,4 m...
Cấp độ: 74
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
quạt 77 vk6x c11 3 mosn full9,có só...
Cấp độ: 77
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
tiêu 70 vk5x + 12, 3 món 5x +12, cò...
Cấp độ: 70
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
tiêu 130 vk c14 tinh luyện 5, 1 món...
Cấp độ: 130
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ