#312

Ninja School Online

Cấp độ: 130

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 130, sói 5 sao,vk16 tinh luyện 6, 4m 15 còn lại 12,6 món tl 6,1 tl 9,1 tl4,yoroi tl8

2,500,000 ATM
4,166,667 CARD

Cấp độ: 130

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 130, sói 5 sao,vk16 tinh luyện 6, 4m 15 còn lại 12,6 món tl 6,1 tl 9,1 tl4,yoroi tl8

Tài khoản liên quan

tiêu 69 vk5x c12, bùa 5x c12, sói v...
Cấp độ: 69
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
quat 70 vk6x + 11 1 món + 12, có xe...
Cấp độ: 70
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
tiêu 74 vk11 đã khảm, 5 món +12,4 m...
Cấp độ: 74
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
quạt 77 vk6x c11 3 mosn full9,có só...
Cấp độ: 77
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
tiêu 70 vk5x + 12, 3 món 5x +12, cò...
Cấp độ: 70
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
tiêu 130 vk c14 tinh luyện 5, 1 món...
Cấp độ: 130
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
quạt lv91 set 6x full 8,9 vk11, có...
Cấp độ: 91
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
cung 60 full 9,10 sói lv100
Cấp độ: 60
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
70,000đ