#38

Ninja School Online

Cấp độ: 86

Sever: Sv1 - Bokken

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: lv86 gần full 12,1 món 8,kunai,lượng đã hết nhé

200,000 ATM
333,333 CARD

Cấp độ: 86

Sever: Sv1 - Bokken

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: lv86 gần full 12,1 món 8,kunai,lượng đã hết nhé

Tài khoản liên quan

xác kiếm 95 vk 9x +11 full 8
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
xác kiếm 95 vk+11, full8, 47m yen
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
xác kunai 95 vk 9x +11 full 8, 45m...
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
xác quạt 95 vk 9x +8, full 8,30m yê...
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
xác quạt 94 full 8, 36m yên
Cấp độ: 94
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
xác kiếm 95 full 8, 76m yên
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
xác kiếm 95 full 8, 55m yên
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
xác kiếm 95 full 8, 45m yên
Cấp độ: 95
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ