#985

Ninja School Online

Cấp độ: 96

Sever: Sv1

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv96 vk 6x+ 12, 2 món 6x 14,1 6x món13, 2 món 6x +12, 3 món 9x +9, có siêu xe,

300,000 ATM
500,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 96

Sever: Sv1

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv96 vk 6x+ 12, 2 món 6x 14,1 6x món13, 2 món 6x +12, 3 món 9x +9, có siêu xe,

Tài khoản liên quan