Tất cả
tiêu 130, sói 5 sao,vk16 tinh luyện...
Cấp độ: 130
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,500,000đ
tiêu 130 vk c14 tinh luyện 5, 1 món...
Cấp độ: 130
Sever: Sv5
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu 130 vk +12, 1ty3 yên,1 món 9,...
Cấp độ: 130
Sever: Sv5
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
Cấp độ: 128
Sever: Sv4
Class: Quạt
TTGT: Không
1,000,000đ
lv111,njnja kiếm,vk12,quan 14,2mon1...
Cấp độ: 111
Sever: Sv1
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
lv86 gần full 12,1 món 8,kunai,lượn...
Cấp độ: 86
Sever: Sv1
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
dao 75 full map full 8
Cấp độ: 75
Sever: Sv4
Class: Đao
TTGT: Không
70,000đ
dao 70 vk6x +10, set 5x 6x ,2 món +...
Cấp độ: 70
Sever: Sv4
Class: Đao
TTGT: Không
150,000đ
quạt 130 vk + 12, 1 món 8, còn lại...
Cấp độ: 130
Sever: Sv5
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
cung 76 full8
Cấp độ: 76
Sever: Sv4
Class: Cung
TTGT: Không
70,000đ
tiêu 59 full 8, có sói
Cấp độ: 59
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
50,000đ
kiem 60, vk c12 tinh luyen 4,3 món...
Cấp độ: 60
Sever: Sv4
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
tiêu 69 vk5x c12, bùa 5x c12, sói v...
Cấp độ: 69
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
quat 70 vk6x + 11 1 món + 12, có xe...
Cấp độ: 70
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
150,000đ
TIÊU 74, VK + 10, 2 MÓN 10, 1 MÓN 8...
Cấp độ: 74
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
80,000đ
kiếm lv96 vk 6x+ 12, 2 món 6x 14,1...
Cấp độ: 96
Sever: Sv1
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
tiêu 74 vk11 đã khảm, 5 món +12,4 m...
Cấp độ: 74
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
quạt 77 vk6x c11 3 mosn full9,có só...
Cấp độ: 77
Sever: Sv5
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
tiêu 70 vk5x + 12, 3 món 5x +12, cò...
Cấp độ: 70
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ