Tất cả
Cấp độ: 130
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,500,000đ
tiêu lv 130, vk c14 ,3m 14 1m 15,pt...
Cấp độ: 130
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
Cấp độ: 130
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
Cấp độ: 128
Sever: Sv4
Class: Quạt
TTGT: Không
1,000,000đ
lv111,njnja kiếm,vk12,quan 14,2mon1...
Cấp độ: 111
Sever: Sv1
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
kiếm 106,sv2,full 12,2m14
Cấp độ:
Sever: Sv2+3
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
lv86 gần full 12,1 món 8,kunai,lượn...
Cấp độ: 86
Sever: Sv1
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
tiêu 69 co sẵn vk 7x + 9
Cấp độ: 69
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
dao 75 full map full 8
Cấp độ: 75
Sever: Sv4
Class: Đao
TTGT: Không
100,000đ
quat 65 full8 full map
Cấp độ: 65
Sever: Sv4
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quat70 full 8 có sói
Cấp độ: 70
Sever: Sv4
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
kunai77 vk6x c12, full8
Cấp độ: 77
Sever: Sv4
Class: Kunai
TTGT: Không
110,000đ
cung 76 full8
Cấp độ: 76
Sever: Sv4
Class: Cung
TTGT: Không
70,000đ
quat 76 full8 vk60
Cấp độ: 76
Sever: Sv4
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
kiem 60, vk c12 tinh luyen 4,3 món...
Cấp độ: 60
Sever: Sv4
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
tiêu 43,full8, có sói
Cấp độ: 43
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
35,000đ
tieu 76,vk6x full8
Cấp độ: 76
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
80,000đ
tiêu 87 full 8 co sói
Cấp độ: 87
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
Tiêu 79 vk12 tinh luyện 2 đồ 5m12 f...
Cấp độ: 79
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
380,000đ