Tất cả
tiêu 87, vk 6x +10, đồ 6x full 8, 2...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
quạt 87 , vk 8x + 11, full 8. đồ 6x...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
250,000đ
tiêu 87 vk 7x +10, đồ 6x full 8,10,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
quạt 87 vk 6x + 10, đồ 456x full 89...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
250,000đ
cung 87, vk 7x +11, 2 món 12, 1 món...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
250,000đ
tiêu 87, vk 6x +11, đồ 56x full 10,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
quạt 87, vk 7x + 10, set 6x full 8,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
tiêu 87 vk 6x +10, đồ 6x full 10, 1...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
xác tiêu 91 full 8
Cấp độ: 91
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
xác kunai 90 full 8,9
Cấp độ: 90
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
120,000đ
kiếm 87 full 8,9,10 đồ ko theo lv,...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
tiêu 87 full 8, 9, 10 đồ ko theo lv...
Cấp độ: 87
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ