#1485

Ninja School Online

Cấp độ: 59

Server: Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 59 vk +11, 3 món +9 còn lại full +11

196,000 ATM
280,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 59

Server: Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 59 vk +11, 3 món +9 còn lại full +11

Tài khoản liên quan

kiếm 70 vk 7x +8, full 8,9
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
tiêu lv103 vk90+12 tl6, gần full ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
tiêu 74 vk11 đã khảm, 5 món + ...
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
245,000đ
kiếm lv90 vk90+12 tl6, set 8x ful ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,250,000đ
kiếm lv70 vk70+15 tl6, full + 14, ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
tiêu lv 103 vk 90 +14 tl6 full 12 ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
tiêu lv115 vk+14 tl6 set 9x full12 ...
Cấp độ: 115
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,150,000đ