#1497

Ninja School Online

Cấp độ: 81

Server: Kunai

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai 81 vk 7x + 14 tl 2, 2 món 8,full 12,max sách,găng tay khảm ngọc, yoroi tl 2,sieu xe 5 sao

385,000 ATM
550,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 81

Server: Kunai

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai 81 vk 7x + 14 tl 2, 2 món 8,full 12,max sách,găng tay khảm ngọc, yoroi tl 2,sieu xe 5 sao

Tài khoản liên quan

xác tiêu 91 full 8
Cấp độ: 91
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
119,000đ
tiêu 87 vk 7x +10, đồ 6x full 8 ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
294,000đ
kiếm lv81, 126m yên
Cấp độ: 81
Server: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
tiêu lv124 vk90+16 tl6, full12 14 ...
Cấp độ: 124
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
tiêu lv99 vk 90+14 tl7 full14,15, ...
Cấp độ: 99
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
tiêu lv 98 vk 90+14 tl6, pt tiêu ...
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
quạt lv80 max buff, 65m yên
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
kiếm lv70 vk70+15 tl6, full + 14, ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ