#1506

Ninja School Online

Cấp độ: 87

Server: Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 87, vk 6x +11, đồ 56x full 10, 1 món 8, 1 món +12, yoroi tl3, có siêu xe 62 tr yên

245,000 ATM
350,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 87

Server: Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu 87, vk 6x +11, đồ 56x full 10, 1 món 8, 1 món +12, yoroi tl3, có siêu xe 62 tr yên

Tài khoản liên quan

kiếm lv70 vk70+14, full14, mắt ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
900,000đ
tiêu lv 69 vk 60+12, set 60 full 1 ...
Cấp độ: 69
Server: Sensha
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
kiếm lv103 vk 90 +15, 1 món +14, ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
kiếm lv69 vk50+14 tl6, gần full ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
kunai lv103 vk90+15 tl6, full15,1 m ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,700,000đ
kiếm 80 đồ 6x full8 60m yên, ...
Cấp độ: 80
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
tiêu lv70 vk 70+15 tl6, 3 món +14 ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,050,000đ
...
Cấp độ: 90
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,700,000đ