#1673

Ninja School Online

Cấp độ: 113

Server: Bokken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm vk 90 +13 tl4, gt 7x, áo quần bùa 8x, còn lại 9x full 12,13, mắt 2, 374m yên

700,000 ATM
1,000,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 113

Server: Bokken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm vk 90 +13 tl4, gt 7x, áo quần bùa 8x, còn lại 9x full 12,13, mắt 2, 374m yên

Tài khoản liên quan

tiêu lv90 vk 90+15 tl9, đồ 8x 1 ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,800,000đ
tiêu lv 125 vk 90 +15 tl 5, 5 mó ...
Cấp độ: 125
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu lv109 full 14 15, siêu xe 5s ...
Cấp độ: 109
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,300,000đ
tiêu 78 đồ 5,6x full 8, 38m yê ...
Cấp độ: 78
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
tiêu 130 vk c14 tinh luyện 5, 1 ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
875,000đ
...
Cấp độ: 119
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,120,000đ
kunai 78 vk 5x+10 , đồ 6x 7x ful ...
Cấp độ: 78
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
210,000đ
kunai lv103 vk90+15 tl6, full15,1 m ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,700,000đ