#1689

Ninja School Online

Cấp độ: 120

Server: Shuriken

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv 120 vk 90 +14, 6 món +14, 3 món +12, 245 yên, pt cung 69

1,000,000 ATM
1,428,571 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 120

Server: Shuriken

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv 120 vk 90 +14, 6 món +14, 3 món +12, 245 yên, pt cung 69

Tài khoản liên quan

tiêu 130, vk 90 +15, 5 món +14, 4 ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
tiêu lv130 vk90+14 tl6, set 8x ful ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
cung lv103 vk90+14 tl7,3 món +12, ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,200,000đ
kunai lv80, 96m yên
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
80,000đ
xác tiêu 91 full 8
Cấp độ: 91
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
119,000đ
kiếm lv103 vk 90 +15, 1 món +14, ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT:
1,500,000đ
kunai lv 84, vk 80 +14 ,đồ full ...
Cấp độ: 84
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
kiêm lv130 vk 90+14 tl6, đồ 7x ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ