#1749

Ninja School Online

Cấp độ: 70

Server: Bokken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv70 vk70+15 tl6, full + 14,15, mắt3

1,500,000 ATM
2,142,857 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 70

Server: Bokken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv70 vk70+15 tl6, full + 14,15, mắt3

Tài khoản liên quan

kiếm lv90 vk 90+13 tl6, 3 món +1 ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
900,000đ
...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
196,000đ
...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,100,000đ
kiếm lv70 vk70+12,gt 65+14, set + ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
tiêu lv70 vk70+15 tl6, full14 mắ ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
900,000đ
tiêu 103 vk90+14 tl5 full14
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
kiếm lv90 vk90+12 tl6, 33m yên
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
tiêu lv103 vk90+12 tl6, gần full ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ