#1749

Ninja School Online

Cấp độ: 70

Server: Bokken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv70 vk70+15 tl6, full + 14,15, mắt3

1,500,000 ATM
2,142,857 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 70

Server: Bokken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv70 vk70+15 tl6, full + 14,15, mắt3

Tài khoản liên quan

quạt lv69 24m yên
Cấp độ: 69
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
60,000đ
tiêu lv80, 64m yên
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
80,000đ
...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
tiêu lv90 vk90 tl6 +14, mắt 3
Cấp độ: 90
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,050,000đ
tiêu lv69 vk60+14 tl6,gt +14 full1 ...
Cấp độ: 69
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
kiếm lv90 vk90+14 tl6, full 14, 1 ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
900,000đ
kiếm lv80 vk 70 +14 tl5, đồ7x ...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
tiêu lv115 vk+14 tl6 set 9x full12 ...
Cấp độ: 115
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,150,000đ