#1763

Ninja School Online

Cấp độ: 79

Server: Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv79 vk70+15 tl6, đồ 6x full 14,15, 88m yên

900,000 ATM
1,285,714 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 79

Server: Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv79 vk70+15 tl6, đồ 6x full 14,15, 88m yên

Tài khoản liên quan

kiếm lv 90 vk 90 +12, gt 85 +12 t ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
kiếm lv90 vk+12 tl6, full 12, bù ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
kunai lv110 vk90+12 tl6, mắt 2
Cấp độ: 110
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
850,000đ
cung lv90 vk90+12 tl6, gần full13 ...
Cấp độ: 90
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu lv90 vk90+14 tl7,full 14,15, ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,700,000đ
cung lv75, 31m yên
Cấp độ: 75
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
70,000đ
kiếm lv99 vk 90+14 tl6, 428m yên
Cấp độ: 99
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
850,000đ
...
Cấp độ: 88
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ