#1863

Ninja School Online

Cấp độ: 110

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv110 vk 90+14 tl5, full12.4 món 9x+14,264m yên

850,000 ATM
1,214,286 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 110

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv110 vk 90+14 tl5, full12.4 món 9x+14,264m yên

Tài khoản liên quan

kunai lv103 vk90+15 tl6, full15,1 m ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,700,000đ
...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
kunai lv 90 vk90+14 tl6, mắt 3
Cấp độ: 90
Server: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
1,300,000đ
...
Cấp độ: 98
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
320,000đ
tiêu lv103 vk90+12 tl6, gần full ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
đao lv59 vk 50+14 tl 6, 2 món +12 ...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,200,000đ
kunai lv75, 23m yên
Cấp độ: 75
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
90,000đ