#1874

Ninja School Online

Cấp độ: 85

Server: Tone

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv85 vk70+12 tl3, set 6,7x full12

270,000 ATM
385,714 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 85

Server: Tone

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv85 vk70+12 tl3, set 6,7x full12

Tài khoản liên quan

...
Cấp độ: 78
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
600,000đ
kunai vk 9x +11, 92m yen
Cấp độ: 105
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
tiêu lv60 vk60+12, 16m yên
Cấp độ: 60
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
đao 74 đồ 5,6x full 8,9
Cấp độ: 74
Server: Shuriken
Class: Đao
TTGT: Không
50,000đ
đao lv99 vk+16 tl7, set full 14,15
Cấp độ: 99
Server: Shuriken
Class: Đao
TTGT: Không
2,200,000đ
tiêu lv80 vk 80+14 tl6, full 12,14 ...
Cấp độ: 80
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
cung lv90 vk90 mcs+12 tl2, đồ ko ...
Cấp độ: 90
Server: Sanzu
Class: Cung
TTGT: Không
500,000đ
kiếm lv72 full 8, 26m yên
Cấp độ: 72
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
70,000đ