#1874

Ninja School Online

Cấp độ: 85

Server: Tone

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv85 vk70+12 tl3, set 6,7x full12

270,000 ATM
385,714 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 85

Server: Tone

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv85 vk70+12 tl3, set 6,7x full12

Tài khoản liên quan

kiếm lv115 vk90+14 tl6, full12
Cấp độ: 115
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
kiếm lv98 vk 90+14 tl6, gần ful ...
Cấp độ: 98
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
tiêu lv70 vk70+14 tl 7, set 6x ful ...
Cấp độ: 70
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
tiêu lv90 vk90 tl6 +14, mắt 3
Cấp độ: 90
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,050,000đ
quạt lv80 max buff, 63m yên
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
đao lv59 vk 50+14 tl 6, 2 món +12 ...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,200,000đ
đao 70 đồ full 8,9,10 3 món 12 ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
120,000đ
...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
245,000đ