#1880

Ninja School Online

Cấp độ: 79

Server: Tone

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv79 vk+14 tl 7, set 7x full12,13,14

700,000 ATM
1,000,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 79

Server: Tone

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv79 vk+14 tl 7, set 7x full12,13,14

Tài khoản liên quan

kiếm lv90 vk90+12 tl6, set 8x ful ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,250,000đ
kunai lv103 vk+15 tl7, full12, mắ ...
Cấp độ: 103
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
1,500,000đ
kiếm lv72 full 8, 26m yên
Cấp độ: 72
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
70,000đ
cung lv79 vk 70 tl 4 full 12
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
kiếm lv90 vk+12 tl6, full 12, bù ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
kiếm lv81, 126m yên
Cấp độ: 81
Server: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
...
Cấp độ: 78
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
600,000đ
quạt lv74 max buff
Cấp độ: 74
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ