#1899

Ninja School Online

Cấp độ: 110

Server: Tone

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv110 vk90+14

350,000 ATM
500,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 110

Server: Tone

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv110 vk90+14

Tài khoản liên quan

kiếm 70 vk 7x +8, full 8,9
Cấp độ: 70
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
quạt lv112 vk 90+14 tl8, 3 món + ...
Cấp độ: 112
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,900,000đ
tiêu lv 72 full 8, 21m yên
Cấp độ: 72
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
tiêu 70 vk5x + 12, 3 món 5x +12, ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
245,000đ
quạt lv74 max buff. 19m yên
Cấp độ: 74
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
75,000đ
kiếm lv103 vk 90 +15, 1 món +14, ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT:
1,500,000đ
kiếm lv60 vk 60 +12, đồ 5x ful ...
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
kiếm lv70 vk70+15 tl6, full + 14, ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ