#1901

Ninja School Online

Cấp độ: 96

Server: Sanzu

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: đao lv96 vk90+14, đồ ko theo lv, sói ngon

600,000 ATM
857,143 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 96

Server: Sanzu

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: đao lv96 vk90+14, đồ ko theo lv, sói ngon

Tài khoản liên quan

kiếm lv70 vk70+15 tl6, full + 14, ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
kiếm lv130 vk+14 tl4, full12, 2 m ...
Cấp độ: 130
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
tiêu lv70 vk70+14 tl6,gt+13 full12 ...
Cấp độ: 70
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu lv79 vk+14 tl 7, set 7x full1 ...
Cấp độ: 79
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
kiếm lv70 vk70 +12 tl4, đồ 5,6 ...
Cấp độ: 70
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
170,000đ
...
Cấp độ: 119
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,120,000đ
kunai 87 vk 6x +8, set 5,6x full 8, ...
Cấp độ: 87
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
140,000đ
tiêu lv130 vk90+14 tl7, set 9x ful ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,200,000đ