#1911

Ninja School Online

Cấp độ: 90

Server: Tone

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv90 vk90+14 tl8, set 80 gần full14

1,700,000 ATM
2,428,571 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 90

Server: Tone

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv90 vk90+14 tl8, set 80 gần full14

Tài khoản liên quan

tiêu lv70 vk70 +12 tl6, set 6x ful ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
đao lv98 vk+16 tl9 full14,15 còn ...
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
3,200,000đ
kiêm lv130 vk 90+14 tl6, đồ 7x ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
tiêu lv110 vk 90+14 tl9, 86m yên
Cấp độ: 110
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
tiêu lv99 vk 90+14 tl7 full14,15, ...
Cấp độ: 99
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
...
Cấp độ: 77
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
70,000đ
tiêu 86 vk8x +12 đồ ko theo lv, ...
Cấp độ: 86
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
154,000đ
quạt lv74 max buff
Cấp độ: 74
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ