#1991

Ninja School Online

Cấp độ: 80

Server: Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv80 vk80+15 tl6, full14,15, mắt 4, 942my

950,000 ATM
1,357,143 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 80

Server: Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv80 vk80+15 tl6, full14,15, mắt 4, 942my

Tài khoản liên quan

kiếm lv70 vk+15 tl6, full14 15, m ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
850,000đ
tiêu lv130 vk+14 tl7, 2 món +12, ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
kunai lv69, vk60+14 tl7 mắt 2, 15 ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
450,000đ
kiếm lv69 vk60 mcs +15, set 5,6x ...
Cấp độ: 69
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
450,000đ
kunai lv75, 23m yên
Cấp độ: 75
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
90,000đ
kiếm vk90+12, full 12, 10m yên
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
kiếm lv80 vk 70 +14 tl5, đồ7x ...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
đao lv80 vk 80 + 12 tl 5, bùa + g ...
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
550,000đ