#1992

Ninja School Online

Cấp độ: 88

Server: Kunai

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv88 vk70 +12 tl5, full12, mắt 2,119m yên

350,000 ATM
500,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 88

Server: Kunai

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv88 vk70 +12 tl5, full12, mắt 2,119m yên

Tài khoản liên quan

kiếm lv80, 129m yên
Cấp độ: 80
Server: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
80,000đ
kiêm lv130 vk 90+14 tl6, đồ 7x ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
kunai 78 vk 5x+10 , đồ 6x 7x ful ...
Cấp độ: 78
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
210,000đ
...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
kiếm lv90 vk90+12 tl6, set 8x ful ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,250,000đ
kunai lv69, vk60+14 tl7 mắt 2, 15 ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
450,000đ
tiêu lv90 vk90+15 tl6, set 7x full ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
kunai lv 90 vk90+14 tl6, mắt 3
Cấp độ: 90
Server: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
1,300,000đ