#2009

Ninja School Online

Cấp độ: 98

Server: Katana

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv98 vk90+12, full9 10, 1 tỷ 2 yên

320,000 ATM
457,143 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 98

Server: Katana

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt lv98 vk90+12, full9 10, 1 tỷ 2 yên

Tài khoản liên quan

kiếm lv90 vk90+12 tl6, 33m yên
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
tiêu lv79, vk 70+14 tl 7, set 7x f ...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,800,000đ
kunai lv69, vk60+14 tl7 mắt 2, 15 ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
450,000đ
đao 74 đồ 5,6x full 8,9
Cấp độ: 74
Server: Shuriken
Class: Đao
TTGT: Không
50,000đ
...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
kiếm lv70 vk70+12,gt 65+14, set + ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
tiêu lv 103 vk 90 +14 tl6 full 12 ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ