Lật Hình Tự Động

Chọn:
Lựa chọn dịch vụ:

Nạp tiền auto  Atm, Momo vào web:

Momo : 0987223138

Atm : 0511003891525 - Vietcombank

Tên: Nguyễn Ngọc Tuyền

Nội dungnt "tài khoản"

Hệ thống sẽ tự động cộng tiền vào web sau khi chuyển.

Mô tả

- Sau khi đặt lệnh mua thành công, bạn vào game gặp bot lật hình ở trường Oozaka 19 chat "n" để bắt đầu lật hình.

- Nếu bạn mua bằng xu, pm trực tiếp bot lật hình ở Oozaka 19 để gd .

Vị trí

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
Bokken tuyenlh17 Okaza 19 [ONLINE]
Bokken tuyenlh25 Okaza 19 [ONLINE]
Bokken tuyenlh22 Okaza 19 [ONLINE]
Bokken tuyenlh23 Okaza 19 [ONLINE]
Shuriken tuyenlh14 Okaza 19 [ONLINE]
Shuriken tuyenlh11 Okaza 19 [ONLINE]
Kunai tuyenlh25 Okaza 19 [ONLINE]
Kunai tuyenlh23 Okaza 19 [ONLINE]
Kunai tuyenlh16 Okaza 19 [ONLINE]
Kunai tuyenlh24 Okaza 19 [ONLINE]
Kunai xtmem Okaza 19 [ONLINE]
Katana tuyenlh18 Okaza 19 [ONLINE]
Katana tuyenlh14 Okaza 19 [ONLINE]
Katana tuyenlh15 Okaza 19 [ONLINE]
Katana tuyenlh20 Okaza 19 [ONLINE]
World tuyenlh Okaza 19 [ONLINE]
Tone tuyenlh32 Okaza 19 [ONLINE]
Tone tuyenlh31 Okaza 19 [ONLINE]
Tone tuyenlh36 Okaza 19 [ONLINE]
Tone tuyenlh35 Okaza 19 [ONLINE]
Sanzu tuyenlh82 Okaza 19 [ONLINE]
Sanzu tuyenlh88 Okaza 19 [ONLINE]
Sanzu tuyenlh87 Okaza 19 [ONLINE]
Haruna tuyenlh Okaza 19 [ONLINE]